ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุง

 

สำหรับข้าราชการสัสดี จว.น.ม.

ตัวอย่างบัญชีข้อมูลความต้องการในการปรับย้ายของข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ผนวก ข.)